Saturday, July 21, 2012

Petatah Petitih

syarak basandi Kitabullah
syarak mangato, adat mamakai
camin nan indak kabua
palito nan indak padam
Adat bersendikan agama,
agama bersendikan Kitabullah,
agama mengatakan adat memakai,
cermin yang tidak kabur,
pelita yang tidak padam
Gadang jaan malendo
panjang jaan malindih.
Besar jangan melanda
panjang jangan melindih
Barek samo dipikua
ringan samo dijinjiang
ka bukik samo mandaki
ka lurah samo manurun

tatungkui samo makan tanah
tatilantang samo minum ambun
ka mudiak saantak galah
ka hilia sarangkuah dayuang
maelo karajo jo usao
mairik parang jo barani
Berat sama dipikul
ringan sama dijinjing
ke bukit sama mendaki
ke lurah sama menurun
tertelungkup sama makan tanah
tertelentang sama minum embun
ke mudik sehentak galah
ke hilir serangkuh dayung
menghela kerja dengan usaha
menghela perang dengan berani
Budi jan tajua,
paham jan tagadai
nan kayo iyolah kayo di budi
nan mulieh ilyolah mulieh di basa
Budi jangan terjual
paham jangan tergadai
yang kaya ialah budi
yang mulia ialah basa-basi
Condong mato ka nan rancak
condong salero ka nan lamak
rancak di awak
katuju di urang
Condong mata pada yang bagus
condong selera pada yang enak
bagus untuk kita

Ka mudiak sahantak gala
ka hilia sarangkuah dayuang
sakato lahia jo batin
sasuai muluik jo hati
Ke mudik sehentak galah
ke hilir serangkuh dayung
satu kata lahir dengan batin
sesuai mulut dengan hati
Adat dipakai baru
kain dipakai usang
bacupak sapanjang batuang
baadat sapanjang jalan
Adat dipakai baru
kain dipakai usang
bercupak sepanjang bambu
beradat sepanjang jalan
Labuah luruih jalannyo pasa
labuah luruih nan ka ditampuah
jalan pasa nan ka dituruik  
Jalan besar lurus dan jalannya jelas
jalan besar lurus yang ditempuh
jalan jelas yang dituruti
Duduak mampunyoi pamainan
Tagak mampunyoi parintang
Duduk mempunyai permaianan
Tegak mempunyai perintang (waktu)
Sia marunduak sia bungkuak
Sia malompek sia patah
Add to Cart

0 comments:

Post a Comment

Jika ada kata kata yang tidak bisa dipahami
saya mohon maaf..

karna saya cuman menyalurkan hobby z..
Terimakasih telah berkunjung..

There was an error in this gadget
There was an error in this gadget